Soulrock, hoe was Londen?

The friendliest place on the web for anyone that follows U2.
If you have answers, please help by responding to the unanswered posts.
Gloria,

I'm elevated and not coming down
smile.gif


Een uitgebreid verslag volgt zondag. Ik moet echt even bijkomen. Heb last van afkickverschijnselen... BTW ik had tickets voor het 2e, 3e en 4e concert maar ben ook binnengekomen bij het 1e concert dankzij een medewerker van Earl's Court die ons naar binnenloodste via de backdoor voor 24 pond!!! (kaartje kostte 40 pond)
 
Back
Top Bottom