Zaterdag 17 november.

The friendliest place on the web for anyone that follows U2.
If you have answers, please help by responding to the unanswered posts.
op wat voor een dag valt 17 november eigenlijk?

------------------
Salome
Shake it, shake it, shake it
 
Ik verveel me,
frown.gif
 
Veel bier + ee grote hoeveelheid diverse soorten Bacardi Breezers = slechte combinatie
 
Ik ben ook te oud voor Breezers maar daar zijn die Breezers het niet mee eens volgens mij.

NB Wie die watermeloen-breezers heef verzonnen moeten ze het land uitzetten.
 
Back
Top Bottom